Aktualności

Zebranie Zarządu WZHK Warszawa

wydarzenia Informujemy, że dnia 25 lutego 2015 (środa) odbędzie się o godzinie 08.00 Zebranie Komisji Rewizyjnej WZHK Warszawa, oraz o godzinie 12.00 Zebranie Zarządu WZHK Warszawa.

Zmarł Franciszek Stasiak

news Z przykrością informujemy, że zmarł Franciszek Stasiak z powiatu garwolińskiego. Zasłużony hodowca koni zimnokrwistych, Członek Honorowy Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17-02-2015:

11.00 - wyprowadzenie z domu miejscowość Kraski Dolne

12.00 - msza w Kościele w miejscowości Samogoszcz

Przerwa w dostawie prądu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 12-02-2015 na terenie Marek jest przerwa w dostawie prądu, w związku z czym biuro jest zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

Kwalifikacja

newsW naj­bliż­szy pią­tek 13 lutego, przy oka­zji mię­dzy­na­ro­do­wego spo­tka­nia przed­sta­wi­cieli ksiąg stad­nych koni rasy ardeń­skiej, odbę­dzie się dodat­kowa ocena ogie­rów, w celu uzna­nia do księgi stad­nej ardena polskiego.

Miejsce: Klub Jeździecki AROMER - Józefin k. Warszawy, ul. Stołeczna 250, 05-074 Halinów
Rozpoczęcie: Piątek, 13 lutego, godz. 10:30
Warunki udziału: Ogiery muszą być zgło­szone za pośred­nic­twem OZHK/WZHK w celu zamiesz­cze­nia ich danych w kata­logu. Boksy dla koni będą dostępne od czwartku (12.02) do soboty (14.02.). Za dłuż­szy pobyt ogiera niż 1 dzień będzie pobie­rana opłata w wyso­ko­ści 50 zł.

UWAGA! Właściciele ogierów zakwalifikowanych na wiosenną Aukcję!

news

   

DO WŁAŚCICIELI OGIERÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA WIOSENNĄ AUKCJĘ

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymogi oraz program Aukcji Ogierów, która odbędzie się 14 lutego 2015 roku w KJ Aromer - Józefin.

Wszystkich właścicieli, którzy chcą z końmi przyjechać dzień wcześniej (to jest w piątek 13 lutego) prosimy o pilną informację do biura WZHK Warszawa. Koszt boksu dla hodowców nie będącymi członkami WZHK Warszawa - 150 zł.

wymogi i program

Ogiery wstępnie zakwalifikowane na wiosenną Aukcję 2015

news Przedstawiamy listę ogierów wstępnie zakwalifikowanych na wiosenną Wystawę-Aukcję Ogierów Ras Zimnokrwistych w KJ Aromer w Józefinie, 14 lutego 2015.

 

 

Czytaj więcej...

Warsztaty dla pracowników stajni

newsZapraszamy do zapo­zna­nia się z ofertą szko­le­niową „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­waną do pra­cow­ni­ków stajni - pro­wa­dzą­cych ośrodki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych. Specjalnie dla człon­ków OZHK/WZHK nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wany został 5% rabat na wspo­mniane Warsztaty. Czytaj dalej »