Aktualności

Relacja z Wystawy w Kętrzynie

Stado Ogierów w Kętrzynie, jest niewątpliwie kolebką Polskiego Konia Zimnokrwistego. To właśnie tam w dniach 19 i 20 lipca 2014 jak co roku odbywały się XVIII Pokazy Konne oraz XIII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy PKZ połączony z I Specjalistyczną Wystawą Koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich.

Jesienna Aukcja Ogierów 2014


newsZnamy już terminy przeglądów oraz wstępnych prób dzielności dla młodych ogierów zgłoszonych na Aukcję (KJ Aromer, Józefin, 20-09-2014).

Lista zgłoszonych ogierów.

Szczegóły pod nr tel (22) 831-21-78, (22) 771-20-17,

Premiowanie źrebiąt dwuletnich w Stegnie


newsInformujemy, że dnia 13 sierpnia 2014 roku, o godzinie 10.00, na terenie gospodarstwa Pana Ireneusza Kaweckiego (Stegna 5, 96-520 Iłów) odbędzie się premiowanie dwuletnich źrebiąt ras zimnokrwistych. 

Po premiowaniu odbędzie się wstępna zaprzęgowa próba dzielności dla ogierów z pobliskich powiatów, zgłoszonych na Aukcję (KJ Aromer,Józefin, 20-09-2014).

Serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń.

Szczegóły pod nr tel (22) 831-21-78, (22) 771-20-17

 

Chmielewo 2014 - Wyniki Eliminacji

newsPrzedstawiamy wyniki Eliminacji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, który odbył się w dniach 19-20 lipca 2014 roku, w Chmielewie koło Pułtuska podczas VI Mazowieckiego Weekendu z Hucułem.

wyniki ścieżki huculskiej

końcowe wyniki eliminacji

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za liczne przybycie!

Letni "Hodowca i Jeździec"

Już jest w kio­skach nasza gazeta nr 3/2014. Lektura na lipiec, sier­pień i wrzesień. Trafiło do sprze­daży let­nie wyda­nie kwar­tal­nika Hodowca i Jeździec. Liczy 140 stron, więc jest co czy­tać. Trochę uwagi poświę­ci­li­śmy m.in. koniom ras mało­pol­skiej, hucul­skiej, śląskiej, zim­no­krwi­stej, szla­chet­nej pół­krwi ale i tra­ke­nom, fol­blu­tom czy arabom.

Czytaj więcej...

Zebranie Zarządu WZHK Warszawa

news Informujemy, że Zebranie Zarządu WZHK Warszawa odbędzie się 16 lipca  2014 roku, o godzinie 10.00.

Komunikat dotyczący spotkania z Ministrem w sprawie dopłat

news

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca br., w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020, odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Koni (Zbigniew Jaworski,  Andrzej Woda, Andrzej Stasiowski ) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Markiem Sawickim.

Minister ze zrozumieniem przyjął informację Związku o pogarszających się warunkach hodowli koni, szczególnie w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Poinformował, że w ramach planowanych płatności związanych z produkcją nie ma aktualnie możliwości bezpośredniego wsparcia do hodowli koni, ze względu na brak przepisów unijnych w tym zakresie. Szansa taka  pojawi się za ok. 3 lata, pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zmian przez Parlament Europejski. Jednakże,  dostrzegając  wagę problemu, Minister obiecał wprowadzenie preferencji dla gospodarstw rolnych utrzymujących konie, które będą ubiegać się o wsparcie  w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych ”, jakie przewidziane  jest w PROW 2015 – 2020.