Aktualności

Aukcja "Teraz Polskie Konie"

 

newsW pierwszy weekend grudnia, podczas Cavaliady w Poznaniu, odbędzie się pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych, organizowana wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni, Agencję Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf.

Aukcja organizowana jest pod hasłem „Teraz Polskie Konie”. Inicjatywa ta to przejaw działania na rzecz rozwoju "przemysłu konnego", którego istotnym elementem jest rynek aukcyjny.

Na aukcji wystawionych zostanie 14 koni polskiej hodowli w różnym wieku i na różnym poziomie wyszkolenia (począwszy od koni 3-letnich, do chodzących z powodzeniem w sporcie i sprawdzonych w hodowli). Wszystkie zostały starannie wyselekcjonowane i przygotowane, co z pewnością pozwoli przyszłym nabywcom dosiadać ich z pełną satysfakcją.

Szczegółowa oferta sprzedażowa oraz program tego wydarzenia jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej aukcji:www.terazpolskiekonie.pl

 

Biuro zamknięte 10-11 listopad 2014

newsUprzejmie informujemy, że w dniach 10-11 listopada 2014 biuro WZHK Warszawa będzie zamknięte.

Za utrudnienia przepraszamy.

Hodowca i Jeździec w TOK FM

newsKoniarze nastaw­cie się na słu­cha­nie… Już jutro na ante­nie radia TOK FM zago­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście może­cie spo­dzie­wać się roz­mowy na temat koni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji naszego cza­so­pi­sma będziemy pro­mo­wać sze­reg zagad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, łatwo i przy­jem­nie dwóch redak­to­rów spró­buje prze­my­cić w ete­rze pasję do koń­skich ogo­nów, czyli gospo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczelny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10, o godz. 12:05 radio TOK FM albo odwiedź­cie inter­net - pełny zapis roz­mowy w archi­wum audy­cji.

Przetarg w SK Racot

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogłasza przetarg na sprzedaż następujących koni:

1.      ogier EROTYK, siwy, ur. 19.03. 2011 r., sp, (Tjungske KWPN – Erotyka sp. po Elmero KWPN) – I miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r.  

2.      ogier ALAN, siwy, ur. 22.03.2011 r. sp.  (Tjungske KWPN – Alabama sp. po Elmero KWPN ) – III miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r. 

Sprzedaż odbędzie się według zasad określonych  w Regulaminie Sprzedaży Koni Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. z z/s w Racocie zamieszczonym na stronie Internetowej Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o..

Oferty pisemne można składać najpóźniej do dnia 6 listopada 2014 r. do godz. 1500  
w sekretariacie Staniny Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie.

Przez pisemne złożenie oferty należy rozumieć to, iż oferta w formie papierowej musi zostać złożona (doręczona) w sekretariacie Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. najpóźniej 
w dniu 6 listopada 2014 r. do godz. 15 00   i podpisana w sposób prawnie wiążący. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 1300 .

Informacji udziela Kierownik Stadniny p. Jacek Gałczyński, tel. 609 103 910. 

 

Zebranie Zarządu

news Informujemy, że najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 października 2014 (piątek) o godzinie 10:00.

II Wyjazd na Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

newsWyjazd do Nowych Jankowic i Starogardu Gdańskiego:

W dniach 14-15 października 2014 w SK Nowe Jankowice i SK Starogard Gdański odbędą się aukcje ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w  Warszawie organizuje wyjazd dla hodowców na tę imprezę.

Czytaj więcej...

Po Wystawie w Siedlcach

 

newsSerdecznie dziękujemy za obecność naszym hodowcom podczas II Mazowieckiej Wystawy Klaczy i Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Siedlcach, która odbyła się 7 września 2014 roku.

Czytaj więcej...