Aktualności

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2014

newsInformujemy zainteresowanych hodowców oraz właścicieli koni rasy huculskiej, że zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, tegoroczna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniach 15-17 października 2014 r.

Czytaj więcej...

Sko­kowe MPMK i Festiwal Muzyki Country

 

Niecały tydzień został do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach, roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa. Od 28 do 30 sierp­nia w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli wiel­kie święto wszyst­kich hodow­ców, zawod­ni­ków i wła­ści­cieli koni - wyjąt­kowa impreza łącząca świat hodowli ze spor­tem! MPMK 2014 w Gajewnikach - ponad 200 koni, do wygra­nia 100.000 zło­tych, tysiące sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa. Emocje gwa­ran­to­wane. A każdy przy­jezdny koń dosta­nie worek pysz­nych pol­skich jabłek :-)

Czytaj więcej...

Ogiery zakwalifikowane na jesienną Aukcję 2014

news Ogiery wstępnie zakwalifikowane na jesienną Aukcję Ogierów Zimnokrwistych w Józefinie 20 września 2014:

Czytaj więcej...

XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na Wystawę Klaczy oraz Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych oraz Pokaz Koni Hodowlanych, które odbędą się 7 września 2014 podczas XXI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. Początek wystawy godz. 10.00.

 

Czytaj więcej...

Zawody Międzynarodowe w skokach przez przeszkody dla koni angloarabskich

newsZgodnie z nieoficjalnymi informacjami od Międzynarodowej Konfederacji Koni Angloarabskich CIAA, w październiku b.r. w Sardynii mają się odbyć międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody dla koni angloarabskich w wieku 4-7 lat (może też starszych). Koszty transportu mają być refundowane. Zbieramy chętnych hodowców/zawodników do udziału w  zawodach. Szczegóły będą dostępne na stronie PZHK.

Dofinansowanie star­tów koni pol­skiej hodowli w WEG we Francji

newsZ satys­fak­cją infor­mu­jemy, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni dofi­nan­sują koszty zwią­zane ze star­tami nastę­pu­ją­cych koni pol­skiej hodowli w cza­sie Świa­to­wych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

  1.  APOKALIPSA „M” rasy sp (Paradys KWPN – Amhara sp / Le Voltaire KWPN), hod. i wł. SK Moszna, zawod­nikJerzy Krukowski (WKKW)
  2. „STELLA PACK” GANDA rasy sp (Celtik sp – Grammy han. / Gluckspilz han.), hod. Katarzyny Milczarek, wł. zawod­niczki Anny Łuka­sik (Ujeżdzenie)
  3. VACAT  „JP” rasy m (Veritas 6 AA – Valagia xx / Chiavari xx), hod. SK Janów Podlaski, wł. zawod­niczki Marty Dziak-Gierlicz (WKKW)

Trzymamy kciuki za wszyst­kich pol­skich zawod­ni­ków, nie tylko na pol­skich koniach, któ­rzy wystar­tują w Normandii.

 

LANDO-O czempionem

 

newsInformujemy, że ogier rasy huculskiej LANDO-O własności Sylweriusza Moroza zdobył w Rzeszotarach w dniach 2-3 sierpnia 2014 roku tytuł Czempiona Hodowlanego (w tym sezonie to już jego trzeci tytuł - wcześniej zdobył go również w Sielcu oraz w Chmielewie).

LANDO-O zdobył również Nagrodę Instytutu Zootechniki PIB w Balicach - tytuł Najlepszego Ogiera w Typie Huculskim.

Serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcia