Aktualności

Po Wystawie w Siedlcach

 

newsSerdecznie dziękujemy za obecność naszym hodowcom podczas II Mazowieckiej Wystawy Klaczy i Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Siedlcach, która odbyła się 7 września 2014 roku.

Czytaj więcej...

2 Regionalne Święto Hodowców Koni w Górkach

plakat gorki 2014

Aukcja "Teraz Polskie Konie"

 

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br.

Czytaj więcej...

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2014

newsInformujemy zainteresowanych hodowców oraz właścicieli koni rasy huculskiej, że zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, tegoroczna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniach 15-17 października 2014 r.

Czytaj więcej...

Sko­kowe MPMK i Festiwal Muzyki Country

 

Niecały tydzień został do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach, roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa. Od 28 do 30 sierp­nia w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli wiel­kie święto wszyst­kich hodow­ców, zawod­ni­ków i wła­ści­cieli koni - wyjąt­kowa impreza łącząca świat hodowli ze spor­tem! MPMK 2014 w Gajewnikach - ponad 200 koni, do wygra­nia 100.000 zło­tych, tysiące sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa. Emocje gwa­ran­to­wane. A każdy przy­jezdny koń dosta­nie worek pysz­nych pol­skich jabłek :-)

Czytaj więcej...

Ogiery zakwalifikowane na jesienną Aukcję 2014

news Ogiery wstępnie zakwalifikowane na jesienną Aukcję Ogierów Zimnokrwistych w Józefinie 20 września 2014:

Czytaj więcej...

XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na Wystawę Klaczy oraz Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych oraz Pokaz Koni Hodowlanych, które odbędą się 7 września 2014 podczas XXI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. Początek wystawy godz. 10.00.

 

Czytaj więcej...